System ochrony zdrowia w Meksyku

Informacje ogólne i statystyczne o Meksyku

Meksyk jest federacją 31 stanów i jednego Dystryktu Federalnego. Jest jedynym przedstawicielem Ameryki Łacińskiej – obok Chile – w OECD.

Flaga Meksyku
Liczba mieszkańców: 109 mln
28,1 % ludności stanowią osoby poniżej 15 r.ż.
5,6 % osoby powyżej 65 r.ż.
Oczekiwana długość życia w chwili narodzin wynosi: mężczyźni – 73 lata, kobiety- 78 lat

Wydatki na ochronę zdrowia:

Całkowite wydatki na ochronę zdrowia stanowią ok. 7% PKB, z czego większość, bo 4% PKB są to wydatki prywatne. W przeliczeniu na mieszkańca na opiekę zdrowotną wydaje się ok. 950$.

Zasoby medyczne:
2 lekarzy na 1 000 osób; 2,5 pielęgniarki na 1 000 osób; liczba łóżek w szpitalach – 1,6 na 1 000 osób..

Organizacja służby zdrowia w Meksyku

Dostęp do publicznej opieki zdrowotnej jest zagwarantowany dla wszystkich obywateli w art. 4 Konstytucji. Odpowiednikiem Ministerstwa Zdrowia w Meksyku jest Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA).

Zadania meksykańskiego SSA / służby zdrowia

Zadania SSA są bardzo zróżnicowane. Do najważniejszych zalicza się:

 • zapewnianie dostępu do opieki zdrowotnej dla obywateli,
 • opracowywanie standardów odnoszących się do ochrony zdrowia,
 • publikowanie statystyk zdrowotnych,
 • nadzorowanie przestrzegania wymogów sanitarnych,
 • ocena jakości świadczeń medycznych,
 • prowadzenie ogólnokrajowego monitoringu epidemiologicznego.

Elementy systemu ochrony zdrowia w Meksyku

System otwarty zapewnia świadczenia medyczne dla najbiedniejszych obywateli, którzy nie posiadają ubezpieczenia. Dotyczy to bezrobotnych, samo-zatrudniających się i zatrudnionych na czarnym rynku, którzy nie kwalifikują się do publicznego systemu.

Świadczenia medyczne dla członków tego systemu są pokrywane ze środków:

 • Ministerstwa Zdrowia (SSA),
 • IMSS-Solidaridad – program z zakresu opieki społecznej,
 • Czerwonego Krzyża,
 • budżetów stanowych.

System publiczny opłacany jest ze składek wnoszonych przez pracowników i pracodawców do różnych publicznych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego. Wysokość składki opłacanej przez pracownika jest uzależniona od dochodu (im więcej ktoś zarabia, tym wyższą płaci składkę).

System ten dostarcza świadczeń finansowanych poprzez następujące instytucje ubezpieczeniowe:

 • IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) – dla pracowników sektora prywatnego. Jest to największa i najstarsza (powstała w 1943 r.) agencja ubezpieczeniowa w Meksyku,
 • ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) – dla pracowników sektora publicznego,
 • PEMEX – dla pracowników przemysłu naftowego,
 • swoje osobne instytucje ubezpieczeniowe mają także m.in. armia i marynarka wojenna (SEDENA).

Schemat finansowania służby zdrowia w Meksyku

System prywatny – ok. 3 mln zamożnych mieszkańców Meksyku oraz obcokrajowcy pracujący w kraju są ubezpieczeni w prywatnych instytucjach. Ubezpieczenie to zapewnia dostęp do wysokiej jakości świadczeń medycznych.

Prywatny sektor opieki zdrowotnej w Meksyku bardzo szybko się rozwija. Nowe klinki i specjalistyczne szpitale powstają głównie w dużych miastach, jak: Meksyk, Guadalajara i w szczególności Monterrey, gdzie rozwija się tzw. turystyka medyczna.

Prywatna opieka zdrowotna jest pokrywana przez:

 • bezpośrednie opłaty pacjentów,
 • prywatne instytucje ubezpieczeniowe,
 • pracownicze prywatne ubezpieczenia (dot. pracowników banków i kierownictwa korporacji).

Problemy systemu opieki zdrowotnej w Meksyku

 • Rozdrobnienie systemu i brak koordynacji.
 • Nierówny dostęp do opieki medycznej.
 • Niezadowolenie pacjentów.
 • Brak równowagi zasobów kadrowych i finansowych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.

BIBLIOGRAFIA

 1. http://www.moiti.org/pdf/Mexican%20Health%20Care%20System.pdf
 2. http://www.sandiego.edu/peacestudies/documents/tbi/rios_aug10_06.pdf
 3. http://www.oecd.org/dataoecd/46/9/38980018.pdf
 4. http://www.cbc.ca/news/health/story/2009/05/04/f-health-mexico-health-system.html
 5. http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/mx.htm
 6. www.prace-kgp.up.krakow.pl/pdf/ptg16/winiarczyk_razniak16.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *