Archiwa tagu: Ochrona Zdrowia

System ochrony zdrowia w Republice Czeskiej

Dane i wskaźniki demograficzne Republiki Czeskiej

Liczba mieszkańców: 10,5 mln
Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia:
Kobiety: 79,8 lat
Mężczyźni: 73,4 lat
Współczynnik umieralności noworodków: 2,8

Flaga Czech Umieralność z powodu chorób układu krążenia:

Kobiety: 379,4 na 100 tys.
Mężczyźni: 560 na 100tys.

Umieralność z powodu nowotworów:

Kobiety: 153 na 100 tys.
Mężczyźni: 269 na 100 tys.

Umieralność z powodu przyczyn zewnętrznych:

  • Wypadki

Kobiety: 4,9 na 100 tys.
Mężczyźni: 15,7 na 100 tys.

  • Samobójstwa

Kobiety: 4,2 na 100 tys.
Mężczyźni: 20,2 na 100 tys.

Czechy wydatki

Źródło: Ochrona zdrowia na świecie, pod redakcją Kazimierza Rycia, Zofii Skrzypczak http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/art-skrzyp.pdf

Upoważnienie ubezpieczonego do składki w systemie ochrony zdrowia Republiki Czeskiej

Każdy ubezpieczony opłaca składki, jeśli jest osobą samodzielnie uzyskującą dochody (np. przedsiębiorcą, rzemieślnikiem), ma na obszarze Republiki Czeskiej prawo stałego pobytu bądź nie należy do żadnej z ww. grup, a płatnikiem składki zdrowotnej za niego nie jest państwo, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenia

Pracownicy medyczni (na 100 000 mieszkańców).
Źródło: Ochrona zdrowia na świecie, pod redakcją Kazimierza Rycia, Zofii Skrzypczak http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/art-skrzyp.pdf

Zmiany wprowadzone służbie zdrowia w Republice Czeskiej

Rys historyczny opieki zdrowotnej w czechach

Rys historyczny opieki zdrowotnej w Czechach

Prawa ubezpieczonego w ramach systemu ochrony zdrowia w Republice Czeskiej

  • Współpłacenie składki.
  • Wprowadzenie w 2008r. opłat regulacyjnych, które uiszcza każdy pacjent. Są 3 kategorie opłat: 30 Kcz za wizytę w przychodni (opłata każdorazowa); 60 Kcz za każdy dzień spędzony w szpitalu, uzdrowisku, sanatorium; 90 Kcz za świadczenia medyczne udzielone przez pogotowie oraz placówki pierwszej pomocy w sobotę, w niedzielę oraz w dniach wolnych od pracy.

Obowiązuje jednak limit opłat regulacyjnych, które w ciągu roku może ponieść pacjent i wynosi on obecnie 5 tys. koron rocznie. W przypadku dzieci  i emerytów powyżej 65 roku życia całkowity limit  roczny został obniżony do 2500 koron.

BIBLIOGRAFIA

  1. Health at a Glance Europe 2010
  2. Ochrona zdrowia na świecie, pod redakcją Kazimierza Rycia, Zofii Skrzypczak
  3. Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Rynku Pracy
  4. http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Czechy-tam-juz-wprowadzono-wspolplacenie-w-ochronie-zdrowia,18071,1,1.html
  5. J. Suchecka, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 65-66.