Archiwa tagu: Stany Zjednoczone

Program Medicare i opieka paliatywna w USA

Charakterystyka programu Medicare:

  • Finansowany z podatków.
  • Oferuje ubezpieczenie zdrowotne osobom po 65. roku życia i niepełnosprawnym.
  • Pakiet świadczeń podzielony na trzy części.
  • Programem jest objętych 38 milionów Amerykanów.
  • Rośnie liczba niepełnosprawnych wchodzących do programu.
Medicare

Źródło: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_EcB2gOn_d0yHLPM-VW7SAUQ6FM4OsWkiLj64RiW3SbRH_lap

Pakiet świadczeń programu dzieli się na:

Część A (ubezpieczenie szpitalne) – pozwala korzystać ze świadczeń:

  1. Lecznictwa zamkniętego.
  2. Krótkookresowego pobytu w domu opieki społecznej.
  3. Usług opieki domowej.
  4. Opieki hospicyjnej, która obejmuje: usługi lekarskie, pielęgniarskie, leki przeciwbólowe, całodobową pomoc pielęgniarską, terapię zajęciową, fizykoterapię, krótki pobyt w szpitalu.

Część B (forma dobrowolnej polisy).

Część C (łączenie różnych form ubezpieczenia).

Opieka paliatywna w USA

W Stanach Zjednoczonych 55% szpitali gwarantuje ponad 100 miejsc noclegowych w programie opieki paliatywnej, natomiast 1/5 szpitali ma już program obejmujący codzienną opiekę nad pacjentem oraz jego najbliższymi. Specjalnie przygotowywane są zespoły medyczne, które mogą w szerokim zakresie pomóc pacjentowi nieuleczalnie choremu, umierającemu i jego rodzinie.

Amerykańska Akademia Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej to jedyna organizacja w USA dla lekarzy, która pomaga zespołom medycznym i lekarzom medycyy paliatywnej w ich edukacji, doświadczeniach oraz badaniach.

Członkowie tej akademii są lekarzami wielu specjalności, którzy wspierają osoby nieuleczalnie chore i ich rodziny.

Promowanie rzetelnej praktyki paliatywnej pozwala wprowadzać dyscyplinę oraz szacunek dla osób cierpiących pośród personelu medycznego powołanego do tej funkcji.

W USA usługi opieki paliatywnej są oferowane dla każdego pacjenta, bez ograniczeń ze względu na chorobę i rokowania. Opieka hospicyjna w ramach Medicare Hospicjum Benefit, wymaga jednak wydania przez lekarzy zaświadczeń o tym, że pacjent ma przed sobą mniej niż sześć miesięcy życia. Takie zalecenia nie są spotykane w innych krajach na świecie.

Opiekunowie, rodziny i wolontariusze mają ogromne znaczenie dla systemu opieki paliatywnej. Opiekunowie i pacjenci często tworzą trwałe przyjaźnie. W rezultacie może to prowadzić opiekunów do dyskomfortu emocjonalnego i fizycznego. Aby odciążyć opiekuna, niektóre hospicja zapewniają również dodatkowy pakiet mający na celu ich wsparcie.

Ponieważ opieka paliatywna ukierunkowana jest na coraz bardziej zróżnicowane traktowanie objawów u osób w różnych stadiach choroby, dlatego rozwija się podejście indywidualne do każdego pacjenta. Zależy to od fizycznych objawów u pacjentów, innych warunków wymagają też osoby w depresji z zaawansowaną chorobą, innych zaś do osoby w ostatnich dniach i godzinach życia.

Znaczna część pracy polega na pomocy pacjentom ze złożonymi fizycznymi, psychicznymi i społecznymi problemami. W Stanach Zjednoczonych głównym celem opieki paliatywnej jest opieka nad chorującymi na HIV oraz ich bliskimi. Zjawisko tej choroby na świecie, a zwłaszcza w USA ciągle spotyka się z nietolerancją ze strony osób zdrowych. Takie podejście powoduje niejednokrotnie, że osoba chora zostaje wykluczona ze społeczeństwa i pozostawiona sama sobie ze swoim problemem i cierpieniem lub w małym gronie bliskich. Dlatego tak ważną rolę odgrywają tu zespoły opieki paliatywnej, które otaczają pacjenta tzw. płaszczem ochronnym i towarzyszą takiej osobie i jej rodzinie do ostatnich chwil.