Archiwa tagu: toksykologia pestycydów

Toksykologia ważniejszych grup pestycydów

Insektycydy polichlorowane

Do tej grupy zaliczmy: DDT (czas rozkładu 10 lat), metoksychlor i lindan (6,5 roku). Substancje te są nierozpuszczalne w wodzie, ale bardzo dobrze rozpuszczają się w tłuszczach, woskach i in. rozpuszczalnikach organicznych. Wykazują znaczną trwałość chemiczną, co sprawia, że kumulują się w żywych organizmach i środowisku naturalnym.

Okres bardzo intensywnej produkcji i zastosowania insektycydów polichlorowych datujemy na lata 1946-1970. Obecnie istnieją tylko 3 wytwórnie DDT na świecie: w USA, Francji i w Indiach. Zastosowanie DDT jest w większości krajów wysoko rozwiniętych zakazane, a niemal całość produkcji trafia do rozwijających się krajów tropikalnych, gdzie substancja ta jest stosowana do zwalczania ognisk malarii.

Czytaj dalej