Archiwa tagu: Toksykologia

Toksykologia ważniejszych grup pestycydów

Insektycydy polichlorowane

Do tej grupy zaliczmy: DDT (czas rozkładu 10 lat), metoksychlor i lindan (6,5 roku). Substancje te są nierozpuszczalne w wodzie, ale bardzo dobrze rozpuszczają się w tłuszczach, woskach i in. rozpuszczalnikach organicznych. Wykazują znaczną trwałość chemiczną, co sprawia, że kumulują się w żywych organizmach i środowisku naturalnym.

Okres bardzo intensywnej produkcji i zastosowania insektycydów polichlorowych datujemy na lata 1946-1970. Obecnie istnieją tylko 3 wytwórnie DDT na świecie: w USA, Francji i w Indiach. Zastosowanie DDT jest w większości krajów wysoko rozwiniętych zakazane, a niemal całość produkcji trafia do rozwijających się krajów tropikalnych, gdzie substancja ta jest stosowana do zwalczania ognisk malarii.

Czytaj dalej

Pestycydy jako zagrożenie zdrowia

Zastosowanie pestycydów

Konieczność zaspokojenia potrzeb żywnościowych dynamicznie wzrastającej liczby ludności na świecie wymusiła intensyfikację rolnictwa, m. in. przez stosowanie środków ochrony roślin zwanych PESTYCYDAMI. Obliczono, że na świecie straty spowodowane przez pasożyty tylko w zbiorach zbóż sięgają rocznie ok. 33 mln ton, tj. ilości mogącej wyżywić 130 mln ludzi. Ocenia się, że w skali światowej, każdego roku ulega zniszczeniu 15-20 % płodów rolnych w wyniku działalności pasożytów.

Źródło: www.stressfree.pl

Źródło: www.stressfree.pl

Po II wojnie światowej pestycydy zaczęły odgrywać istotną rolę w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytniczych roślin, takich jak wirusy, bakterie oraz mikroorganizmy, zwłaszcza owady, roztocza, nicienie, gryzonie, grzyby pasożytnicze czy chwasty, które oddziaływają szkodliwie lub ograniczająco na rozwój roślin uprawnych.

Czytaj dalej