Archiwa tagu: Turcja

System opieki zdrowotnej w Turcji

Flaga_Turcji

Wskaźniki statystyczne populacji w Turcji na dzień 31 grudnia 2011r.:

 • liczba ludności wynosiła 74.724.269;
 • tempo wzrostu liczby ludności +13,5 tys.;
 • procentowo 50,2% ludności stanowili mężczyźni, a 49,8% kobiety.
Turcja_mapka

źródło: http://kaperuccio.files.wordpress.com/2011/07/turkey-map.jpg

 • W Istambule żyje 18,2% ludności Turcji.
 • Gęstość zaludnienia to 97 osób/km².
 • Średnia długość życia w Turcji dla kobiet wynosiła 76,1 lat, a dla mężczyzn 71,5 lat.
  Najczęstszymi przyczynami zgonów są choroby układu krążenia, które stanowią aż 40%.
Turcja

Źródło: http://www.planynawakacje.pl/wp-content/uploads/2011/06/turkey-country-147-455×350.jpg

Charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w liczbach:

 • Obecnie umieralność wśród niemowląt ma tendencję spadkową i wynosi 13 zgonów na 1000 żywych urodzeń.
 • Liczba łóżek szpitalnych: 2,5 na 1000 ludności.
 • Liczba pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców: 1,894 (144229 pielęgniarek).
 • Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców: 1,451 (110482 lekarzy).
 • Liczba personelu stomatologicznego na 1000 mieszkańców: 0,236.  
 • Wydatki na służbę zdrowia: 6,7% PKB w 2008r.
 • Całkowite wydatki na ochronę zdrowia w Turcji wynosiły: 57,74 millionów TRL (lirów tureckich).

System opieki zdrowotnej w Turcji:

 • Odpowiedzialność za funkcjonowanie: instytucje centralne i regionalne, wspierane przez organizacje charytatywne.
 • Koordynacja działań: Ministerstwo Zdrowia (odpowiada za takie aspekty, jak: organizacja systemu, prowadzenie i nadzór szpitali państwowych, odpowiedzialność za kształcenie kadry medycznej, regulacja cen, kontrola rynku farmaceutycznego, kontrola aptek).
 • Większość placówek medycznych znajduje się w miastach.
 • Turcy często pomijają placówki POZ korzystając chętniej z usług medycznych drugiego stopnia.
 • Szpitale prowadzą przede wszystkim uczelnie i Ministerstwo Obrony.
 • W ostatnich latach następuje rozwój sektora prywatnego, jednak przez wysokie opłaty nie jest powszechnie dostępny.
 • Publiczny system ubezpieczeń społecznych jest komplementarny do systemu ochrony zdrowia, obejmujący zgodnie z konstytucją wszystkich obywateli. Tworzą go 3 fundusze:
 1. SSK dla pracowników sektora prywatnego i pracowników fizycznych zatrudnionych w instytucjach państwowych. Z SSK są pokrywane dopłaty do leków, wypłacane emerytury, finansowane zasiłki chorobowe, urlopy macierzyńskie, pogrzeby i odszkodowania rodzinom zmarłych.
 2. Emekli Sandigi dla służby publicznej. Z niego sa wypłacane: emerytury i pokrywane koszty związane z przysługującymi tej grupie przywilejami.
 3. Fundusz socjalny Bag-Kur dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ludzi wolnych zawodów. Płacą oni zróżnicowane składki (10% – nieaktywni zawodowo, 20% – aktywni). Pozostałe usługi pokrywają z własnych środków.

Ostatnie reformy miały na celu uproszczenie systemu do jednej instytucji ubezpieczeniowej, niezależnie od rozwoju prywatnego sektora ubezpieczeń.

Bibliografia:

 1. http://www.turkstat.gov.tr
 2. http://stats.oecd.org/
 3. http://www.who.int/en/ Siwińska Violetta, Brożyniak Jadwiga: Modele systemów opieki zdrowotnej w Polsce i wybranych państwach europejskich. Zdr Publ 2008;118(3):358-367.