Archiwa tagu: zastosowanie pestycydów

Pestycydy jako zagrożenie zdrowia

Zastosowanie pestycydów

Konieczność zaspokojenia potrzeb żywnościowych dynamicznie wzrastającej liczby ludności na świecie wymusiła intensyfikację rolnictwa, m. in. przez stosowanie środków ochrony roślin zwanych PESTYCYDAMI. Obliczono, że na świecie straty spowodowane przez pasożyty tylko w zbiorach zbóż sięgają rocznie ok. 33 mln ton, tj. ilości mogącej wyżywić 130 mln ludzi. Ocenia się, że w skali światowej, każdego roku ulega zniszczeniu 15-20 % płodów rolnych w wyniku działalności pasożytów.

Źródło: www.stressfree.pl

Źródło: www.stressfree.pl

Po II wojnie światowej pestycydy zaczęły odgrywać istotną rolę w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytniczych roślin, takich jak wirusy, bakterie oraz mikroorganizmy, zwłaszcza owady, roztocza, nicienie, gryzonie, grzyby pasożytnicze czy chwasty, które oddziaływają szkodliwie lub ograniczająco na rozwój roślin uprawnych.

Czytaj dalej